ปราสาทแห่งเมืองโอซาก้า สัญญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง

ปราสาทแห่งเมืองโอซาก้า สัญญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางเมืองที่เจริญเติบโตไปสู่อนาคต แต่กลับมีสถานที่หนึ่งที่ยังคงสภาพเหมือนเดิมไม่ว่าจะนานแค่ไหน เวลาไม่ได้ทำให้ สถาปัตยกกรมที่เราพูดเปลี่ยนไปตามเวลาเลยแม้แต่น้อย อดีตของมันเป็นเช่นไร ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้น สิ่งที่เราได้กล่าวข้างต้นนั้น คือ ปราสาทแห่งโอซาก้า ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ประจำเมือง ที่ใครเดินทางมายังเมืองโอซาก้าแห่งนี้จะต้องแวะมาชม ปราสาทแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2126 โดยโชกุนโทโยะโตมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hidayoshi) เป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองในโอซาก้า สมัยนั้น ด้วยความร่วมมือจากไดเมียว ทั่วทั้งประเทศได้เกณฑ์แรงงานหลายหมื่นคนมาเพื่อก่อสร้างประสาทแห่งนี้ ใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น ถือว่าเป็นปราสาทที่ใช้เวลาสร้างน้อยมาก และ 30 ปีต่อมาปราสาทก็ถูกกองทัพของโชกุนโกุกาว่า อิเยยะสุ ที่ขึ้นมามีอำนาจทำลายลง อย่างไรก็ตามในกาลต่อมาปราสาทแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่อีกหลายครั้ง เพราะรากฐานของปราสาทยังมีความแข็งแรงซึ่งประกอบด้วยกลุ่มก้อนหินขนาดมหึมา จนถึงปี พ.ศ.2540 ปราสาทก็บูรณะแล้วเสร็จ ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามของปราสาททำให้ปราสาทโอซาก้าแห่งนี้เป็นปราสาทที่ดูทันสมัยที่สุดในญี่ปุ่น เพราะภายในมีกระทั่งลิฟท์ขึ้นไปถึงชั้นบนสุด

ปราสาทแห่งเมืองโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้ามีทั้งหมด 8 ชั้น ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของปราสาท โดยเฉพาะในยุคของโชกุนโทโยะโตมิ ฮิเดโยชิ ที่เป็นผู้สร้างปราสาทโอซาก้าในตอนครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเล่าเรื่องราวของปราสาทด้วยเทคโนโลยีทันสมัยผ่านจอภาพ ที่มียิงแสงเลเซอร์กระทบฉากเป็นภาพเคลื่อนไหวทำให้ไม่น่าเบื่อ แต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงเรื่องราวที่แตกต่างกัน ชั้นที่ 2 นั้นมีบริการถ่ายภาพในชุดไดเมียว รวมถึงภาพถ่ายของตัวปราสาทในแต่ละฤดู หรือ แต่ละช่วงเวลาที่จัดแสดงไว้ดูสวยงามแตกต่างกันออกไป ส่วนชั้นบนสุดนอกจากร้านขายสินค้าที่ระลึกแล้วยังมีระเบียงให้ชมทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้อีกด้วย มองเห็นแม่น้ำโอกาวะ ที่สองฝั่งเต็มไปด้วยต้นซากุระ เห็นชิงช้าสวรรค์ HEP FIVE ในย่านอุเมดะ

ปราสาทแห่งเมืองโอซาก้า

ตัวปราสาทมีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง มีทั้งคูน้ำที่ล้อมรอบปราสาท สวนซากุระ สวนพลัม ที่ออกดอกแต่งแต้มเสริมให้ปราสาทแห่งนี้ดูสวยงามในทุกฤดูกาล บนยอดปราสาทมีรูปปั้นปลามังกรทองประดับอยู่ทั้งสี่ด้านซึ่งมีความสวยงามเอามากๆ นอกจากนี้บริเวณรอบๆของปราสาท ยังสามารถเดินชม สวน Nishinomary Garden ทีมีซากุระให้ชม หรือ สวน Osakajokoen
ถือว่าปราสาทโอซาก้าเป็นสถานที่ท่องที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่มีมาแต่ในอดีตไว้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองที่เจริญเติบขึ้นทุกวัน หากท่านสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น คลิกที่นี่เลย

ใส่ความเห็น

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

© 2013 - 2024 ขอสงวนลิขสิทธิ์ Noomsao.com