นครวัด ความอัศจรรย์แห่งเมืองเสียมเรียบ

นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถา…

ตื่นตากับความอัศจรรย์ของเสียมเรียบและนครวัด

ตื่นตากับความอัศจรรย์ของเสียมเรียบและนครวัด ปัจจุบัน กัมพูชา หรือ (Cambodia) ได้รับการขนานนามว่า “ ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ ” ซึ่งถือว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำ…