ญี่ปุ่นรู้จักกันในชื่อ Nihon , Nihon-kokuหรือ Nippon (日本) ในภาษาญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก