How to book

วิธีการจองทัวร์ How to book

คำแนะนำ วิธีการจองทัวร์ ในเว็บไซต์ noomsao.com เพื่อให้ท่านได้เข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการจองทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ของเราให้ได้สะดวก และง่ายที่สุด ได้อย่างมั่นใจ ณ เวลาใดๆก็ได้เมื่อท่านค้นหารายการทัวร์ของเรา

  • เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์มาที่ “ทัวร์ต่างประเทศ” แล้วเข้าค้นหาทัวร์ หรือ แพคเกจทัวร์ หรือ ทัวร์ โปรโมชั่น ที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ ปุ่ม สำรองที่นั่ง หรือจองทัวร์ กรอกรายละเอียดการจองให้ครบ แล้วท่านจะได้รับอีเมล ฉบับแรก ตอบไปหาอีเมล์ ของท่านเพื่อเป็นการแจ้งยืนยันการจองของท่าน ได้รับถึงเจ้าหน้าที่ของเราแล้ว
  • ส่งแฟกซ์สำเนาพาสปอร์ตมายัง บริษัทฯ 02-732 9901 ท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล เมื่อท่านได้รับ อีเมล ฉบับที่สอง เพื่อเป็น” แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน” และระบบให้แจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด พร้อมแจ้งวันรับเอกสารเดินทาง อาทิ พาสปอร์ต, เอกสารยื่นวีซ่า(ถ้ามี) ** บางประเทศไม่มีการยืนวีซ่า ท่านเพียงแค่ส่งแฟกซ์สำเนาพาสปอร์ตมายัง บริษัทฯ 02-7329901 เท่านั้น)
  • การชำระเงินแบ่งเป็นสองงวด มัดจำวันที่จอง ประมาณ 30 เปอร์เซนต์ หรือที่ระบุจำนวนเงินในโปรแกรม งวดที่สอง ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง ตามที่ระบุ หรือแจ้งไปในเอกสารรายการ ท่านนำยอดเงิน ที่ได้รับแจ้งไปชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM ดูรายละเอียด บัญชีโอนเงิน
  • ส่งแฟกซ์ สลิปธนาคาร มาที่ info@noomsao.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน **โดยระบุ bookingID= มาให้ทราบด้วย **จากนั้นบริษัทฯ จะส่ง “ใบตอบรับการจองทัวร์ ” มายังท่าน โดยการส่ง อีเมล หรือแฟกซ์ จากเจ้าหน้าที่ บ. ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด พร้อมแจ้งวันนัดรับเอกสาร พาสปอร์ต และเอกสารยื่นวีซ่า ( เจ้าหน้าที่จะไปรับเอกสารในเขตกรุงเทพฯให้ฟรี)
  • เมื่อยื่นเอกสารการเดินทางเรียบร้อย และชำระเงินงวดที่สองก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะออกหนังสือใบเสร็จรับเงิน, ใบเตรียมตัวการเดินทาง ให้ลูกค้าทราบก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการจองทัวร์ต่างประเทศ

ขั้นตอน วิธีการจองทัวร์ต่างประเทศ

  • ต้องทำการจองล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน ทัวร์ยุโรป 14 วันทัวร์เอเชีย 7 วันทัวร์ ฮ่องกง ช่วงเทศกาล ต้องจองล่วงหน้ามากขึ้น
  • กรณีการจองทัวร์ของผู้เดินทางหน้อยกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องยุบรายการ หรือย้ายรายการให้ลูกค้า โดยจะต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเสมอ ทางบริษัทฯ จะใช้ประสบการณ์และดุลยพินิจใน การพิจารณา เสนอทางเลือก รายการทัวร์ ๆ ที่ สามารถรองรับ ความต้องการ ของสมาชิกแทน โดยยึดหลักความ เป็นมาตราฐาน ระดับเดียวกัน และใกล้เคียงกับสิ่งที่ร้องขอ ให้มาก ที่สุด
  • หากการเสนอ ทางเลือกรายการทัวร์อื่น ๆ แล้ว ไม่เป็นไปตามความพึงพอใจของสมาชิก ท่านสามารถยกเลิก การเดินทางได้ทันทีโดยจะได้คืนเงินทั้งหมด

การยกเลิกการจองทัวร์ต่างประเทศ

  • การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการจองทัวร์ ทางเว็บไซต์ หนุ่มสาวดอทคอม ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ เช่นนี้ย่อมเกิดได้ตลอดเวลา จึงแนะนำว่าให้ท่านกรุณารีบแจ้งกลับ มาหาเจ้าหน้าที่ของเราโดยด่วน ด้วยการโทรศัพท์, อีเมล์ หรือแฟกซ์ มายังออฟฟิศที่ บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด โทร. 081-555-1497 อีเมล์ info@noomsao.com โดยเงื่อนไข และผลจากการยกเลิกนั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น โดยในรายการทัวร์แต่ละรายการจะระบุเงื่อนไขไว้ให้ท่านทราบเป็นของแต่ละรายการไป