สิ่งที่คนหลายคนนึกไม่ถึงว่าการทำสิ่งที่ดีๆ หรือทำบุญ นั่นควรไปทำที่วัดวาอารามเป็นหลัก แต่แท้ที่จริงแล้วการได้แบ่งปัน ในความรู้ ประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ความกล้าที่จะเริ่มต้นกับการแชร์เป็นสิ่งที่ สังคม ณ ปัจจุบันกำลังต้องการ หากความรู้ที่มีอยู่ ไม่มีการสื่อสารออกมาให้คนอื่นทราบความรู้นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ เหมือนหนังสือที่เก็บไว้ในลิ้นชักไม่นำมาอ่านก็ไม่เกิดประโยชน์

โลกเราในยุคนี้ต้องการคนอย่างคุณ ที่มีความกล้าที่จะแชร์ประสบการณ์ มาแบ่งปันไปพร้อมๆ ด้วยกันนะครับ